Naujienos

2018-04-11 02:04:48

Civilinė saugos mokėsi Mažeikių rajono savivaldybės Gabijos gimnazijos darbuotojai

Civilinės saugos skyriaus darbuotojai 2018 m. balandžio 3 d. Mažeikių  rajono savivaldybės Gabijos gimnazijoje vykdė civilinės saugos mokymus pagal ūkio subjektų ir įstaigų darbuotojų, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą bei lankytojus, vadovai arba įgalioti asmenys, tęstinę civilinės saugos mokymo programą.                    

Užsiėmimų metu darbuotojai buvo supažindinti su pratybų organizavimo tvarka; pratybų organizatorių funkcijomis, pratybų tipo, temos, tikslo, pasirinkimu, uždavinių nustatymu; pratybų vertinimu, pratybų ataskaitos rengimu; kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarka ir pritaikymu esamų statinių  gyventojų kolektyvinei apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Primintas  gyventojų perspėjimo būdas naudojant šiuolaikinę korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus. Klausytojai savo mobiliuosiuose telefonuose galėjo nusistatyti pranešimų apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus gavimo funkciją. Demonstruota vaizdinė medžiaga.