Naujienos

2015-05-15 08:05:55

Civilinė saugos mokėsi Plungės rajono savivaldybės gyventojai

Civilinės saugos skyriaus darbuotojai 2015 m. gegužės 12 d. Plungės  rajono savivaldybėje vykdė civilinės saugos mokymus pagal savivaldybių ūkio subjektų ir įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, tęstinę civilinės saugos mokymo programą.                   

Mokymuose dalyvavo 13 klausytojų. Užsiėmimų metu darbuotojai buvo supažindinti su pratybų organizavimo tvarka; pratybų organizatorių funkcijomis, pratybų tipo, temos, tikslo, pasirinkimu, uždavinių nustatymu; pratybų vertinimu, pratybų ataskaitos rengimu; kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarka ir pritaikymu esamų statinių  gyventojų kolektyvinei apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Pristatytas  naujas gyventojų perspėjimo būdas naudojant šiuolaikinę korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus. Demonstruota vaizdinė medžiaga apie civilinės saugos signalus.