Naujienos

2018-03-07 11:03:36

Civilinės saugos mokymai Plungės rajono savivaldybėje

2018 m. kovo 6 d. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai vykdė civilinės saugos mokymus Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariams pagal savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo programą. 

Klausytojai supažindinti su civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principais; savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų funkcijas įgyvendinant civilinės saugos sistemos uždavinius ir šių uždavinių įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais; gamtinio, ekologinio, techninio, socialinio pobūdžio ekstremaliomis situacijomis, veiksmais gresiant ekstremaliosioms situacijoms ir joms susidarius; ekstremaliųjų situacijų valdymo principais, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos organizavimu; gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimu; gyventojų apsaugos organizavimu; GPIS ir jos paskirtį, korinio transliavimo civilinės saugos pranešimų perdavimo bei priėmimo tvarka, mobiliųjų telefonų aktyvavimu pranešimams priimti. Priminta apie civilinės saugos signalus, jų skelbimo tvarką bei veiksmus juos išgirdus.