Naujienos

2018-03-23 07:03:12

Mažeikių rajono savivaldybės Žemalės pradinėje mokykloje civilinės saugos mokymai

Civilinės saugos skyrius kovo 20 d. organizavo civilinės saugos mokymus Mažeikių rajono savivaldybės Žemalės pradinėje mokykloje pagal Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą. 

Klausytojai buvo supažindinti  su pratybų organizavimo tvarka, pratybų organizatorių funkcijomis, pratybų dalyvių vaidmeniu, pratybų organizavimo dokumentų rengimu, pratybų eiga, pratybų vertinimo ataskaitos rengimu, ekstremaliomis situacijomis Lietuvoje. Demonstruota video medžiaga. Mokymuose dalyvavo 12 klausytojų.

Pristatyta Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema, jos paskirtimi, galimybėmis ir mobiliųjų telefonų nustatymu norint gauti pranešimus apie gręsiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas bei priminta apie civilinės saugos signalus, jų skelbimo tvarka bei veiksmais juos išgirdus.