Naujienos

2018-06-28 11:06:29

Saugios gyvensenos akcija stovykloje „100 nuotykių“

       2018-06-27  Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kartu su  Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narais  dalyvavo saugios gyvensenos prevencinės akcijoje „Būk saugus mokiny“ skautų stovykloje “100 nuotykių“ , įsikūrusioje prie Platelių ežero Plokščių k.. Skautams Telšių APGV narai pravedė paskaitą apie saugų elgesį prie vandens telkinių ir vandenyje, pademonstravo savo turimą įrangą. Pagal pasirengtą scenarijų atliko skęstančiojo gelbėjimo operaciją vandenyje. Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai pravedė paskaitą priešgaisrinės saugos temomis, kurios metu išdėstyti evakuacijos principai bei veiksmai kilus gaisrui. Papasakota apie pirmines gaisro gesinimo priemones ir gesinimo jomis ypatumus.  Aptartos gaisrų kilimo priežastys. Akcentuota apie gaisrinių saugos žinių svarbą kasdieninėje veikloje. Skautams pademonstruota gaisrinė technika bei joje esanti gelbėjimo ir gaisrams gesinti skirta įranga. Papasakota apie gaisrus ir jų likvidavimo taktiką.