Naujienos

2018-06-15 11:06:38

Susitikimas su Kranto progimnazijos moksleiviais

Lietuvoje ypatingoms situacijoms, kurios atsiranda dėl gamtinių, techninių, ekologinių ar socialinių priežasčių ir kelia pavojų žmonių sveikatai ir gerovei, valdyti yra sukurta civilinės saugos sistema. Pagrindinis jos uždavinys padėti gyventojams išvengti ekstremaliųjų situacijų bei formuoti saugaus gyvenimo kultūrą šalyje. Šis žingsnis neįmanomas be įvairių prevencinių priemonių, didinančių žmonių saugumą bei užtikrinančių tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, todėl kiekvienoje savivaldybėje yra vykdomas gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais.
Todėl birželio 14 d. vyko susitikimas su Telšių rajono savivaldybės Kranto progimnazijos moksleiviais. Susitikime dalyvavo 70 moksleivių.

Civilinės saugos skyriaus specialistai papasakojo  stovyklautojams apie galimas nelaimes iškylaujant gamtoje, supažindino su meteorologinių reiškinių keliamais pavojais, pateikė patarimų, kaip elgtis, kad vasarą poilsiauti būtų ne tik smagu, bet ir saugu. Vaikai įspėti ir apie tykančias nelaimes prie vandens. Jiems pateikta išsami informacija, kaip saugiai elgtis, kad būtų išvengta nelaimių vandenyje, priminta,  kad būtina nepamiršti pasirūpinti savo ir kitų saugumu. Moksleiviai supažindinti ir su  gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema bei pagalbos telefono numeriu 112, kuriuo  galima išsikviesti pagalbą nelaimės atveju.