Naujienos

2018-03-29 12:03:17

Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariųCivilinės saugos mokymai

2018 m. kovo 28 d. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai vykdė civilinės saugos mokymus Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariams pagal savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo programą. 

Dvidešimt keturi klausytojai supažindinti su civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principais; savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų funkcijas įgyvendinant civilinės saugos sistemos uždavinius ir šių uždavinių įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais; gamtinio, ekologinio, techninio, socialinio pobūdžio ekstremaliomis situacijomis, veiksmais gresiant ekstremaliosioms situacijoms ir joms susidarius; ekstremaliųjų situacijų valdymo principais, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos organizavimu; gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimu; gyventojų apsaugos organizavimu; GPIS ir jos paskirtį, korinio transliavimo civilinės saugos pranešimų perdavimo bei priėmimo tvarka, mobiliųjų telefonų aktyvavimu pranešimams priimti. Priminta apie civilinės saugos signalus, jų skelbimo tvarką bei veiksmus juos išgirdus.

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vedėjas Arūnas Tilvikas supažindino su gaisrų statistika ir jų kilimo priežastimis Telšių rajono savivaldybės teritorijoje; valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje; bendrojo pagalbos centro telefono numerio paskirtimi ir funkcijomis; patarimais kaip elgtis buityje ar kitose gyvenimiškose situacijose.