Naujienos

2018-03-05 07:03:56

UAB "Ežerūna" darbuotojų mokymai.

UAB "Ežerūna" darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai. Darbuotojams pademonstruota turima metodine, bei vaizdine medžiaga apie galimas gaisrų kilimo priežastis, gaisro plitimu ir jų gesinimu, priešgaisrine įranga, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Taip pat buvo vykdomi praktiniai užsiėmimai tariamo gaisro likvidavimui panaudojant gesintuvą.