Kolektyvinės apsaugos statiniai


Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybės teritorijoje nustato savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgiamas į savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės duomenis, valstybinės reikšmės ir pavojingųjų objektų skaičių ir jų išsidėstymą savivaldybės teritorijoje, savivaldybės gyventojų skaičių. Minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius apskaičiuojamas pagal nustatytą formulę.

Parenkant statinius ir patalpas, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima būtų pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, turi būti atsižvelgiama į statinio ar patalpų vietą, talpumą, sandarumą, konstrukcijas, patalpų vietą statinyje, atstumus iki evakavimo punktų, privažiavimą prie statinio ir kt.

Savivaldybės administracijos direktorius su statinio ar patalpos savininku sudaro atitinkamas sutartis, kuriose numatomos visos statinių ar patalpų suteikimo ir naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai sąlygos. Šie Statiniai ir patalpos pažymimi specialiuoju ženklu sutartyje nustatyta tvarka.

LRV 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2756).

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS

 

.

Puslapis "Kolektyvinės apsaugos statiniai" atnaujintas 2014-05-23