Mokymas ir gyventojų švietimas


              Civilinės saugos mokymas – tai veikla, kuria siekiama asmenims suteikti reikiamų civilinės saugos žinių ir gebėjimų, gilinti civilinės saugos sistemos subjektų profesines žinias, tobulinti įgūdžius ir gebėjimus pasirengti ir veiksmingai organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą.

             Civilinės saugos mokymas vykdomas bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinėse mokyklose pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamas bendrąsias programas, į kurias yra integruotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomenduotas civilinės saugos mokymo turinys. Įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, civilinės saugos mokymas yra integruotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Civilinės saugos mokymas kolegijose vykdomas akademinės tarybos, o universitetuose – senato nustatyta tvarka.

                Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai privalo siųsti Vyriausybės nustatytų kategorijų asmenis, dirbančius jų vadovaujamose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose, išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytos civilinės saugos mokymo programos kurso. Šie asmenys mokomi ir jų kvalifikacija civilinės saugos srityje tobulinama Vyriausybės nustatyta tvarka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokykloje.

              Ūkio subjektuose ir kitose įstaigose darbuotojai civilinės saugos mokomi vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintomis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis.

         Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą privalo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 patvirtinto Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 2 priede nustatytų kategorijų asmenys.

Eil. Nr.

Klausytojų kategorijos*

Mokymo trukmė (valandos)

Mokymo periodiškumas

1.

Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai

8

kartą per 3 metus

2.

Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugas, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kartą per 3 metus

3.

 

 

Ūkio subjektų ir įstaigų, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą bei lankytojus, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kartą per 3 metus

4.

Apdirbamosios gamybos (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (Žin., 2007, Nr. 119-4877) ūkio subjektų, kai juose dirba 50-100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kartą per 3 metus

5.

Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai), kuriose vienu metu gali gyventi 20-100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys

8

kartą per 3 metus

6.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą

8

kartą per 3 metus

*Apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo kursų klausytojais gali būti ir kiti pareigūnai bei specialistai pagal savivaldybių institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų paraiškas.

          Civilinės saugos mokymo tvarka apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatyme.

        Telšių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje civilinės saugos mokymas vykdomas vadovaujantis  civilinės saugos mokymo programomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-323 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ .

       Gyventojų civilinės saugos švietimas vykdomas savivaldybėse, taikant įvairias švietimo formas: seminarus, paskaitas, žiniasklaidos priemones, mokomuosius renginius ir kita.

REGISTRACIJA Į 2018 METŲ TELŠIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS ORGANIZUOJAMUS

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO KURSUS

1. Pasirinkite reikiamus kursus (kursų grafikas).

2. Užpildykite paraišką pagal pridedamą formą (paraiškos forma).

3. Atsiųskite paraišką elektroniniu paštu atsakingam už kursų organizavimą asmeniui  regina.armaliene@vpgt.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba faksu (8 444)  66021, arba paštu adresu:  Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Žemaitės g. 22 A, 87133 Telšiai.

Kursai nemokami. Kilus neaiškumams, kreipkitės į  atsakingus už civilinę saugą asmenis :

Telšių APGV – tel.(8 444) 66 018;

Mažeikių r. savivaldybėje – tel. (8 443) 90 683;

Plungės r. savivaldybėje – tel. (8 448) 73125;

Rietavo savivaldybėje – tel. (8 448) 73213;

Telšių r. savivaldybėje – tel. (8 444) 51162.

PASTABOS:

1. Klausytojai  į Civilinės saugos mokymo kursus priimami pagal išankstines ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovų pasirašytas ir  patvirtintas paraiškas (pagal nustatytą formą).

2. Rekomenduojame savivaldybei pateikti bendrą paraišką dėl jos teritorijoje esančių savivaldybės ūkio subjektų, įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo.

3. Į mokymo kursus priimami asmenys, atitinkantys nurodytas kursų klausytojų kategorijas.

4. Likus 2 darbo dienoms iki kursų pradžios paraiškos į organizuojamus mokymo kursus nebus priimamos.

5. Klausytojai į tęstinio civilinės saugos mokymo kursus priimami tik pateikę įvadinio civilinės saugos mokymo kursų baigimo pažymėjimą.

        Informuojame, kad vyksta registracija į 2018 metų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo kursus!

        Atkreipkite dėmesį į tai, kad pasikeitė kursų organizavimo vieta.

        Kursai vyksta Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, R.Jankausko g. 2, Vilniuje.

        Daugiau informacijos www.vpgt.lt     

.

Puslapis "Mokymas ir gyventojų švietimas" atnaujintas 2018-01-03